UNITA’ AT PUGLIA

BARI (BA)

 • 1AT014 VINCENZO – AT director prov. BARI
 • 1AT023 LORETO
 • 1AT070 SIMON – Vice presidente AT – HQ
 • 1AT102 ANTONIO
 • 1AT212 SALVATORE
 • 1AT215 ANTONELLO
 • 1AT285 FRANCESCO
 • 1AT311 ENRICO
 • 1AT330 GIANFRANCO
 • 1AT353 LORENZO
 • 1AT363 FRANCO
 • 1AT480 ROBERTO
 • 1AT624 RINO
 • 1AT642 JOE
 • 1AT666 FRANKIE
 • 1AT695 GIANLUCA
 • 1AT755 RAFFAELE
 • 1AT759 TOMMY
 • 1AT781 PAOLO
 • 1AT788 FRANCO
 • 1AT851 GIANNI
 • 1AT880 MONICA
 • 1AT950 VALERIO
 • 1AT952 MASSIMO
 • 1AT973  ROCCO
 • 1AT980 MIMMO
 • 1AT984 VITO
 • 1AT988 ANTONIO
 • 1AT991 FABIO
 • 1AT996 FIODOR
 • 1AT1143 BORIS
 • 1AT1239 ANGELO
 • 1AT1970 LINO

BARLETTA- ANDRIA – TRANI (BT)

 • 1AT031 ALFREDO
 • 1AT217 MIC – Coordinatore AT regione PUGLIA
 • 1AT780 LUCA

BRINDISI (BR)

 • 1AT1370 ANTONELLO 

FOGGIA (FG)

 • 1AT073 SIL – AT director prov. FOGGIA
 • 1AT343 SALVATORE
 • 1AT700 COSTA
 • 1AT859 MARCO
 • 1AT903 GIANLUCA

LECCE (LE)

 • 1AT095 BEN
 • 1AT101 GIANNI
 • 1AT296 ANTONIO
 • 1AT526 GIANNI
 • 1AT573 WALTER
 • 1AT637 MARCO – AT director prov. LECCE
 • 1AT714 GINO
 • 1AT877 CLAUDIO
 • 1AT881 FRANCESCO
 • 1AT940 FABIO
 • 1AT994 DONATO

TARANTO (TA)

 • 1AT048 MAX – AT director prov. TARANTO
 • 1AT132 ANTONIO
 • 1AT152 FRANCESCO
 • 1AT330 GIANFRANCO
 • 1AT415 FRANCESCO
 • 1AT679 RENZO
 • 1AT926 FABIO
 • 1AT1010 PINO
 • 1AT1928 LORY
 • 1/9AT119 ALEX